VOLKANİK CURUF


Volkanik olaylar neticesinde oluşmuş, gözenekli yapıda, porozitesi yüksek bir kayaç türü olan volkanik curuf önemli bir yetiştirme ortam bileşenidir.
FAYDA VE ÖZELLİKLERİ
✓Kimyasal ve fiziksel olaylara dayanıklıdır.
✓Gözenekli yapısı nedeniyle yetiştirme ortamının hava ve su kapasitesini arttırır.
✓İyi bir peyzaj ürünüdür.
✓Yalıtım sağlar.

KULLANIMI
Üretilecek bitki türüne göre,
hazırlanan yetiştirme ortamına %15-%35 oranında karıştırılarak harmanlanır.