VERMİKULİT


Isıtılarak hacminin 15 katı kadar genleştirilen mika benzeri bir mineral olan Vermikulit; Demir, Magnezyum, Potasyum, Alüminyum Silikat da içeren bir yetiştirme ortam bileşenidir.
FAYDA VE ÖZELLİKLERİ
✓Su tutma kapasitesi açısından yüksek seviyededir.
✓İçinde bulunduğu yetiştirme ortamının hava kapasitesini yükseltir.
✓Gübre alımına pozitif etki sağlar.
✓Toksik değildir, kalıcı ve sterildir.

KULLANIMI
Yetiştirme ortam bileşeni olarak kullanıldığı gibi, ısı geçirgenliğinin düşük olmasından dolayı tohum çimlendirmede kapak olarak da kullanılmaktadır.