LEONARDİT


Linyitin kömürleşme esnasında yüksek oranda oksidasyona uğramış hali olup, %25-%75 arasında değişen miktarlarda hümik asit içeriğine sahip bir toprak düzenleyicidir.
FAYDA VE ÖZELLİKLERİ
✓Besin alımını arttırır.Verim artışı sağlar.
✓Hastalığa ve kuraklığa karşı direnci arttırır.
✓Mikrobiyal aktiviteyi uyarır.Ortamı ıslah eder.
✓Toprakların pH değerini düzenler ve toprak kirlenmesini engeller.

KULLANIMI
Üretilecek bitki türüne göre,
hazırlanan yetiştirme ortamına %20-%40 oranında karıştırılır.