LEONARDİT / BAHCETURK

Alkali çözeltilerde kolayca çözeltilerde kolayca çözünebilen, koyu kahve renkte, parlak görünümde, yumuşak bir madendir. Organik kökenli tortul kayaçların milyonlarca yıl süren yavaş oksidasyonu ve kimyasal başkalaşım sonucunda oluşmuş bir malzemedir. Yüksek oranda hümik asit içerir. Toprağın yapısını düzeltir. Kil mineralleri ile birleşerek toprağı daha tanecikli duruma getirir. Böylece, toprağın hava ve su geçirgenliği artar. Toprağın gevşekliği ve işlenebilirliği artar Verimsiz killi toprakların parçalanmasını sağlayarak verimli toprak haline dönüştürür. Toprağın zamanla sıkışmasını önleyerek daha havadar ve kabarık kalmasını sağlar

 

Toprağın havalanma özelliğini artırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar. Yorgun toprakları gençleştirir. Toprağın su tutma kapasitesini artırır (Kendi ağırlığının 20 katı fazla ağırlıktaki suyu tutabilme yeteneği vardır) Uygun tohum yatağı şartları hazırlar Topraktaki kolloidlerin (çok küçük toprak parçacıklarının) birbirlerini tutma yeteneklerini artırır. Topraktaki erozyonu azaltır Hücre bölünmesini hızlandırır. Dolaysıyla, bitkinin büyümesi ve gelişmesi de hızlanır. Fidelerin daha hızlı ve kuvvetli büyümelerini sağlar. Kök oluşumunu ve gelişimini hızlandırır. Kökleri kuvvetlendirir Tohumda çimlenmeyi hızlandırır. Bitkinin hayatta kalabilme yeteneğini artırır.

Bitki hücre zarlarının geçirgenliğini artırır. Dolayısıyla, bitkinin topraktan daha fazla besini almasını ve kullanmasını sağlar Bitkide; klorofil, C vitamini, şeker, amino asitler ve diğer önemli bileşenlerin oluşmasını teşvik eder. Fotosentezi artırır. Bitki metabolizmasını düzenleyerek azot bileşenlerinin birikmesini önler. Bitkinin soğuğa, sıcağa, ve fiziksel etkilere karşı dayanıklılığını artırır. Böcek ve hastalıklara karşı direncini çoğalır.

KULLANIM AMACI

Toprak ıslahı ve sanayi gübrelerinin oluşturduğu yüksek orandaki kirliliği gidermektir.

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Leonardit
Hümik Asit
  • :
  • 65 / 85 %
Organik Madde : 65 %
pH : 5,5 / 6,5
C / N : 17 +/- 1 %
Özgül Ağırlık : 800 kg / m3